Dansk
English

Gæld til det offentlige

Offentlig gæld kan påvirke, om din besparelse bliver udbetalt

Hvad betyder gæld til det offentlige?

Gæld til det offentlige kan tage mange former, og du kan se nogle eksempler nedenfor. Hvis du har en gæld til det offentlige, er der en mulighed for, at den overskydende skat, du får gennem TaxHelper, bliver brugt til at modregne din gæld i stedet for at blive udbetalt.

Hvis din besparelse ikke er tilstrækkelig til at dække hele gælden, vil du ikke modtage nogen udbetaling. Pengene vil i stedet blive brugt til at dække gælden fuldt eller delvist. Selvom det kan være lidt skuffende ikke at modtage en udbetaling, får du stadig får en reel værdi af besparelsen, da du slipper for at betale en del af din gæld.

Hvordan det påvirker vores pris, din udbetaling mm. forklarer vi nedenfor.
portræt

Hvad er eksempler på gæld til det offentlige?

Her er nogle eksempler på, hvad gæld til det offentlige er:

Tilbagebetalingskrav fra sociale ydelser: Hvis du har modtaget sociale ydelser som f.eks. dagpenge, kontanthjælp eller boligstøtte, kan der opstå situationer, hvor du skylder penge tilbage til den relevante sociale myndighed.

Udestående bøder og afgifter: Hvis du har fået bøder eller afgifter fra offentlige myndigheder f.eks. politiet og ikke har betalt dem inden for den fastsatte frist, kan du have en gæld i form af udestående betalinger.

Misligholdt gæld, f.eks. tilbagebetaling af studielån: Hvis du har optaget studielån f.eks. SU-lån, kan ubetalte lånebeløb eller manglende tilbagebetalinger udgøre en gæld til det offentlige.

Restskat: Når din årsopgørelse er blevet dannet, kan det vise sig, at du skal betale restskat til SKAT. Det kan også være en gæld, som din besparelse kan bruges til at dække.

Hvordan fungerer udbetaling og jeres pris, når jeg har gæld?

Der er 2 muligheder for, hvordan udbetaling og pris kan fungerer, når du har gæld til det offentlige.

Eksempel 1: Vi har fundet en besparelse på 3.000 kr. til dig, som normalt ville blive udbetalt til dig. Men da du har gæld til det offentlige, skal SKAT først kontrollere, om besparelsen skal bruges til at reducere din gæld. Hvis din gæld er mindre end besparelsen f.eks. 1.000 kr., vil de bruge 1.000 kr. af de 3.000 kr. til at betale din gæld. Du vil derfor kun modtage 2.000 kr. som udbetaling.
Vores pris for servicen er maks. 30% af besparelsen, hvilket i dette tilfælde svarer til maks. 900 kr.

Eksempel 2: Et andet eksempel kunne være, hvis du har 4.000 kr. i offentlig gæld, og vi har fundet en besparelse på 3.000 kr. I dette tilfælde vil hele beløbet på 3.000 kr. blive modregnet i din gæld. Det betyder, at du ikke vil modtage nogen udbetaling fra SKAT, men til gengæld vil din gæld til det offentlige blive reduceret med 3.000 kr.
Vores pris for servicen er maks. 30% af besparelsen, hvilket i dette tilfælde svarer til maks. 900 kr.

I begge tilfælde tilbyder vi, at man kan skubbe sin betaling eller dele den op over nogle måneder, du kan altid kontakte os for en aftale.
portræt

Hvordan ved jeg om jeg har gæld til det offentlige?

I resultat-emailen vi sender dig, vil vi oplyse, hvorvidt SKAT først skal undersøge, om der er gæld til det offentlige. Hvis du ikke har nogen gæld, vil SKAT normalt udbetale pengene til dig inden for en periode på typisk 3-4 uger. Du vil modtage beløbet direkte på din NemKonto.

Hvis du derimod har gæld, vil du modtage et brev fra Gældsstyrelsen, hvor der står, hvordan din gæld bliver reduceret.

For nærmere information om udbetaling af gæld og andre spørgsmål, henviser vi til Gældsstyrelsen på telefon 70157304. Du kan finde information og vejledning om gæld, betaling og afvikling på deres hjemmeside www.gaeldst.dk. Der kan du også få overblik over din gæld og finde svar på ofte stillede spørgsmål.