Dansk
English

Rådgivningsaftale

Nedenfor kan du finde aftalevilkårene for handel med TaxHelper.
Vi opfordrer til, at du læser dem grundigt igennem, inden du gennemfører et køb.

Tax Helper ApS
Sortedam Dossering 55
2100 København Ø
CVR-nr. 41168455
Web: www.taxhelper.dk
E-mail: ab@taxhelper.dk

1. Anvendelse

Denne rådgivningsaftale indeholder følgende handelsbetingelser (herefter kaldet "Betingelserne") gælder for alle produkter, der bliver solgt på www.taxhelper.dk og sub-domæner af denne (herefter samlet kaldet "Hjemmesiden") af Tax Helper ApS (herefter kaldet "Virksomheden"), som brugere heraf (herefter kaldet "Brugere" eller “Kunder”) måtte købe.

2. Produkter

De produkter, der bliver solgt fra Hjemmesiden (herefter "Produkt"), er afhængige af Brugerens input og valg, hvorfor eventuelle fejl i Brugerens input eller valg ikke er Virksomhedens ansvar. Brugeren kan dog rette henvendelse til Virksomheden på ab@taxhelper.dk, for at få ændret en fejlindtastning, hvis rettelse stadig er muligt.

3. Pris og betaling

Alle priser på Hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og er inklusiv moms. Kunden accepterer, at Virksomheden må trække penge fra Kundens tilgængelige betalingsmetoder i overensstemmelse med prisen for Produktet.

Prisen for Produktet angående skattefradrag er baseret på en timepris på 2.500 kr. inklusiv moms, hvor den samlede pris beregnes efter medgået tid. Virksomheden vil dog ikke opkræve betaling for medgået tid, som overstiger 30% af den skattebesparelse, som en Kunde opnår via platformen af hensyn til Kundens tarv.

Ved større og mere komplekse sager forbeholder Virksomheden sig ret til at opkræve en yderligere betaling på op til 5.000 kr. Tillægget skyldes, at Virksomheden i disse typer sager har et større ressourceforbrug pga. bl.a. grundigere kontrol af fradragene, øget kommunikation med Skattestyrelsen og skærpede krav ifbm. overholdelse af anden lovgivning, eksempelvis hvidvaskloven. Virksomheden vil uanset størrelsen og kompleksiteten i sagen aldrig opkræve en samlet betaling, som overstiger 30% af den skattebesparelse, som en Kunde opnår via platformen af hensyn til Kundens tarv.

Skattebesparelsen kan enten blive udbetalt af Skattestyrelsen eller modregnet i skyldig skat eller anden offentlig gæld.

Prisen for andre dele af Produktet vil fremstå eksplicit til Kundens accept, inden servicen leveres.

Hjemmesiden modtager betaling fra Dankort, Visa, Mastercard og andre gængse betalingskort. Virksomheden betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser (dem der formidler betaling over kreditkort). Kunden betaler selv eventuelle andre gebyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve.

4. Levering

Når Kunden har gennemført platformen og opsat et betalingskort, så skal Kunden give Virksomheden adgang til sin TastSelv på skat.dk. Først derefter kan Virksomheden foretage indrapporteringen til Skattestyrelsen for Kunden. Virksomheden bestræber sig på at indrapportere inden for 5 hverdage, men Virksomheden garanterer at Kunden altid vil få indrapporteret fradragene såfremt Kunden har givet adgang til TastSelv senest 7 dage før Skattestyrelsens deadline for ændring i den pågældende årsopgørelse.

Såfremt Kunden i forvejen har beløb stående i rubrikkerne/felterne på TastSelv, vil Virksomheden overskrive disse med det nye beløb fra Hjemmesiden.

5. Ansvar

Virksomheden er ansvarlig for Produkternes forklaringer og udregninger, men kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for anvendelsen af Hjemmesidens Produkter, herunder men ikke begrænset til at Hjemmesidens Produkter ikke bliver anvendt korrekt af Kunden, f.eks. ved indtastning af forkerte oplysninger. Virksomheden er således ikke ansvarlig for hverken direkte, indirekte eller afledte tab, som Kunden måtte lide som følge af fejlagtig anvendelse af Produkter. Virksomheden er derudover ikke ansvarlig for ethvert indirekte tab, herunder følgetab, tab af fortjeneste, konventionalbod eller tab af data, som Kunden måtte lide som følge af brug af et eller flere Produkt(er).

Virksomheden er ikke ansvarlig for nogen reference, link eller anden henvisning til tredjeparts hjemmeside, som måtte kunne findes på Hjemmesiden, og enhver adgang eller brug af tredjeparters hjemmesider sker for Kundens egen risiko.

6. Reklamation og mangler

Alle Brugere er inden for 14 dage efter deres køb berettiget til fuld returret. Du kan gøre brug af reklamationen ved at kontakte TaxHelper på ab@taxhelper.dk. Reklamationen bortfalder dog, hvis det bestilte Produkt allerede er blevet leveret som beskrevet under afsnit 4 ovenfor. I sådanne tilfælde er ydelsen blevet leveret, hvorefter Brugeren ikke kan gøre brug af reklamationen.

7. Kvalitetssikring

Virksomhedens medarbejdere, der udtænker de enkelte Produkter har en uddannelse i økonomi samt arbejdsmæssig erfaring med økonomi. Derudover er alle de skattemæssige dele af Hjemmesiden blevet gennemgået af et revisionshus for at sikre kvaliteten og nøjagtigheden af Hjemmesiden.

8. Behandling af personoplysninger

Virksomhedens regler for behandling af personoplysninger fremgår af Virksomhedens Privatlivspolitik. Denne kan findes her.

9. Ændringer

Virksomheden tager forbehold for tryk- og prisfejl. Virksomheden tager derudover forbehold for ændringer af disse Handelsbetingelser, eksempelvis som følge af ændret lovgivning.

Virksomheden er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til Hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Virksomhedens kontrol.

10. Oplysninger til kunden om forsikringsforhold

I overensstemmelse bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning anføres Virksomhedens forsikringsbetingelser på særskilt side.

Virksomheden har tegnet en ansvarsforsikring hos TopDanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup.

Virksomheden er ansvarsforsikret, hvilket som udgangspunkt indebærer, at et eventuelt erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved Virksomhedens Produkter dækkes af TopDanmark Forsikring A/S. Den samlede forsikringssum udgør maksimalt 10.000.000 kr. pr. år og Virksomhedens selvrisiko udgør 6.083 kr. pr. skade, jf. dog Betingelsernes punkt 5 om ansvar.

11. Henvisningsprogram

En Bruger kan vælge at deltage i Virksomhedens henvisningsprogram, hvor Brugeren henviser en anden person (herefter 'den Henviste') til at bruge Produktet hvormed Brugeren opnår en kontant belønning (herefter 'Belønningen') og den Henviste får en rabat på Produktet. Der gælder følgende betingelser for henvisningsprogrammet.

11.1 Belønningen udgør 300 kr. udbetalt kontant til Brugeren pr. succesfuld henvisning (jf. punkt 11.3). Den Henviste får samtidigt en rabat på 10% på sit første køb af Produktet. Hvis den Henviste køber Produktet en senere gang også, så opnås der ikke en rabat på dette køb og Brugeren opnår heller ikke flere Belønninger på den samme Henviste. Der er dog ingen maksimum på antallet af forskellige Henviste en bruger kan få Belønning for.

11.2 Det er ikke et krav at Brugeren selv har købt Produktet. Så længe Brugeren har en konto hos Virksomheden, kan man deltage i henvisningsprogrammet.

11.3 Den Henviste skal være en ny kunde hos Virksomheden og den Henviste skal opnå en skattebesparelse for at Brugeren får Belønningen. Den Henviste må heller ikke tidligere have været kunde hos Virksomheden.

11.4 Udbetaling af Belønningen sker månedligt og kræver at Brugeren har oplyst sine bank informationer og CPR nummer til Virksomheden. Virksomheden er ikke ansvarlig for fejl-udbetalinger forårsaget af forkerte bank oplysninger.

11.5 Belønningen er skattepligtig for Brugeren og Virksomheden står for indberetning til SKAT som b-indkomst for Brugeren.

11.6 Brugeren vil blive underrettet via email, når den Henviste (1) opretter en konto og (2) får en skattebesparelse. Brugeren bliver ikke underrettet, hvis den Henviste ikke får en skattebesparelse.

11.7 Den Henviste accepterer at det bliver delt med Brugeren, når den Henviste (1) opretter en konto og (2) får en skattebesparelse. Der bliver ikke delt nogle personlige oplysninger såsom navn, email, specifik skattebesparelse eller lign.

11.8 Brugeren skal gøre det klart, når man henviser en anden, at det er en personlig anbefaling, og at man ikke repræsenterer eller er ansat i Virksomheden.

11.9 Hvis Virksomheden har mistanke om at henvisningsprogrammet misbruges, kan Belønninger tilbageholdes og potentielt annulleres. Hvis Brugeren ikke følger vilkårene i hele dette punkt 11, så kan Virksomheden også tilbageholde og potentielt annullere Belønningen.

11.10 Virksomheden kan til enhver tid suspendere eller afslutte henvisningsprogrammet af enhver grund.

12. Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Virksomheden kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Kunden angive Virksomhedens e-mail adresse ab@taxhelper.dk.

13. Lov og værneting

Enhver tvist der udspringer af Brugerens køb af Produkter eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.

Hvis Kunden har nogen spørgsmål, er Kunden altid velkommen til at kontakte os på ab@taxhelper.dk.

Disse betingelser er sidst opdateret den 7. marts 2023