Dansk
English

4 ting du ikke må misse på årsopgørelsen 2020

Aske Buemann

CEO & Co-founder

Årsopgørelsen 2020

Årsopgørelsen 2020 er snart over os, og det er tid til at se, om man skal have penge tilbage i skat eller skal betale en restskat. Hvis du vil undgå at skulle have penge op af lommen, så kommer her 4 ting, du ikke må misse lige netop i år.

2020 har været en meget usædvanligt år med Corona-nedlukning, hjemmearbejde osv. Så der er flere fradrag, man skal være særligt opmærksomme på netop denne gang.

Denne artikel vil gå igennem de 4 vigtigste og til sidst se på hvilke fradrag, du selv kan få:

  • Kørselsfradraget er ikke automatisk på årsopgørelsen 2020
  • Arbejdsværelse under Corona, giver det fradrag?
  • Over 107.000 boliger er købt/solgt i 2020, og her kan være flere fradrag at hente
  • Corona har budt på virksomhedskonkurser, og det kan man få fradrag for

Vil du have flere penge tilbage i skat?

Det kun tager 15 min. at prøve TaxHelper, og du får i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat
Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

Kørselsfradraget er ikke automatisk på årsopgørelsen 2020

For mange af de 1,4 millioner dansker, der bruger kørselsfradraget, plejer SKAT at udregne det automatisk baseret på din bopæl og din arbejdsgivers adresse. Men i 2020 er intet, som det plejer.

Under første lockdown arbejdede hele 40% af befolkningen hjemme, og derfor har kørslen til og fra arbejde være meget anderledes end tidligere. Så SKAT har valgt at slå den automatisk udregning fra på årsopgørelsen for 2020. Derfor skal op til 1,4 mil. danskere nu selv finde rundt i fradraget, fordi de fleste stadig har kørt noget f.eks. inden lockdown d. 12. marts.

Så hvad gør man nu? Der er grundlæggende 3 muligheder:

Man prøver sig selv frem. Så skal man have styr på kørselsraterne, om man bor i yderkommune, og om der er andre omstændigheder, der kan forhøje ens fradrag

SKAT siger de vil komme med en ny løsning, men vi ved ikke så meget om den endnu

Man kan bruge online værktøjer som f.eks. TaxHelper, der står for udregning og indrapportering af ens fradrag

Den store usikkerhed er antallet af dage, fordi man kun kan få fradraget for de faktiske dage, man er afsted til arbejde. Husk man også kan få fradrag, hvis man cykler eller tager det offentlige.

Arbejdsværelse under Corona, giver det fradrag?

Mere end nogensinde før har folk indrettet sig til at arbejde hjemmefra. Og mange har også indrettet deciderede arbejdsværelser, men kan man egentlig få fradrag for det på sin årsopgørelse for 2020?

Det korte svar er “muligvis”, men SKAT har desværre flere strenge kriterier, man skal være opmærksom på såsom:

Først og fremmest så skal det være en permanent indretning. Dvs. hvis du blot har opsat det under et par måneder med Corona-nedlukning, så er det ikke tilstrækkeligt

Dernæst skal rummet være indrettet, så det ikke KAN bruges privat. Dermed er det faktisk ligegyldigt, om du bruger det privat, for det må ikke kunne bruges privat

Derudover er det også påkrævet, at du faktisk bruger en væsentlig del af din arbejdstid i værelset inden for normale arbejdstider. Her er 1-2 timer om dagen ikke nok, da godkendte eksempler ligger på mindst 4-6 timer om dagen

Lad os kigge på et godkendt eksempel fra SKAT for at sætte ovenstående krav lidt i perspektiv. En borger havde indrettet et værelse specifikt til at øve og indspille musik. Han havde samtidigt udstyret det med mange store musikinstrumenter og lydisoleret hele værelset. Derfor blev det af SKAT anset for at være udelukkende egnet til udøvelse af musik, hvormed fradraget blev givet.

Hvis man har ret til fradrag, så kan det udregnes som en andel af boligens udgifter som el, varme, leje, ejendomsskat og udstyr dertil. Andelen er udregnet baseret på størrelsen af værelset ift. hele boligen, så hvis dit værelse er 16 kvm. ud af en bolig på 100 kvm., så får du 16% af udgifterne i fradrag.

Over 107.000 boliger er købt/solgt i 2020, og her kan være flere fradrag at hente

Mens danskerne arbejdede hjemme, blev mange træt af deres lejligheder og boliger, så hele 107.000 boliger er blevet købt og solgt, hvilket er 22% mere end 2019. Der var samtidigt også gang i salget af sommerhuse over sommeren, da folk ikke kunne komme på store udenlandsrejser.

Når man køber og sælger bolig, er der flere mulige fradrag, der ikke automatisk bliver rapporteret til SKAT. Dvs. at man selv skal angive dem på sin årsopgørelse. Det gælder bl.a.:

Garantiprovision: Garantiprovision er et form for gebyr, som en bank tager f.eks. i forbindelse med en omlægning af et realkreditlån. Det skyldes, at mens det nye lån bliver anmeldt til staten, såkaldt tinglyst, så stiller banken en garanti for lånet

Difference-renter: Når du omlægger/indfrier et lån kan realkreditinstituttet opkræve disse renter som en slags kompensation for, at du indfrier lånet før tid

Pantebrevsgaranti: Pantebrevsgaranti er en slags forsikring, man kan tegne for at sikre sig imod, at man ikke kan betale lånet tilbage rettidigt

Boliglånsgaranti: Garantien beskytter dig og din familie i tilfældet af, at en af jer går bort eller bliver invalid. Så dækker den restgælden på lånet for den afgåede/invalide

Renter på refusionsopgørelsen: I nogle tilfælde kan køberen overtage sælgers lån og skal derved på refusionsopgørelsen skrive de renter, sælger har betalt på købers vegne

Her er det vigtigt, at man har dokumentation for gebyrerne f.eks. gennem ens lånedokumenter. Du kan se et eksempel på lånedokumenterne i denne artikel.

Corona har budt på virksomhedskonkurser, og det kan man få fradrag for

Hvis iværksætterdrømmene eller familieklenodiet ikke kom helskinnet igennem Coronakrisen, så kan der være et lille plaster på såret i form af et fradrag på din årsopgørelse for 2020.

Fradraget er relevant for dem, der har startet eller ejet aktier/anparter i en virksomhed, som er lukket eller solgt videre med et tab. Det kan blive til ret store beløb, hvor f.eks. en borger fik et fradrag på 1.750.000 kr. for hans tab, da hans virksomhed måtte lukke.

Der findes grundlæggende to forskellige scenarier, hvori man kan få fradraget. Det første er, hvis man har startet en virksomhed selv eller med andre og så har måtte lukke den ned igen senere. Udover Corona-lukninger, så har der i de sidste par år været en bølge af folk med IVS-virksomheder, som mange nu har måtte lukket fordi IVS’er ikke tillades fra slutningen af 2021.

Det andet scenarie er, hvis man har købt sig ind i et selskab og senere solgt sine aktier/anparter videre til en lavere pris, end det du købte dem for. Derved har man haft et tab på sine aktier, og det kan man få fradrag for.

For begge scenarier er det blot vigtigt, at dette ikke omhandler børsnoterede virksomheder, da tab herved typisk bliver rapporteret automatisk af børsen. Derudover så skal tabet være endeligt, dvs. at det f.eks. skal være afmeldt hos Erhvervsstyrelsen.

Selve fradraget er de penge, man har tabt. Dvs. hvis du starter et selskab ved at skyde 40.000 kr. ind, og det så går konkurs, så får du et fradrag på 40.000 kr. Du kan potentielt opnå et større fradrag, hvis du har skudt penge i firmaet efterfølgende også.

Se om du kan få penge tilbage i skat på kun 15 min.

I TaxHelper hjælper vi med at finde de fradrag, du har ret til. Du svarer på nogle simple spørgsmål, som kun tager 15 min. at gå igennem.

Derefter indberetter vi fradragene, og så får man i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat. Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

start idag