Dansk
English

Hvad er fradrag for børnebidrag?

Aske Buemann

CEO & Co-founder

Fradrag for børnebidrag

Hvis man er skilt eller gået fra en tidligere partner, man har børn med, så er man nok allerede stødt på børnebidrag. Det er bidraget, man betaler til den anden forælder, hvis man har et barn og ikke lever sammen længere. Men ikke alle ved, at man faktisk kan få fradrag for det bidrag, man betaler.

Sammen med fradraget for ægtefællebidrag er det en af de betalinger, man selv skal holde styr på ift. fradrag. Der kan være tilfælde, hvor det bliver indrapporteret automatisk for én. Så præcis hvornår man kan få fradrag, guider vi dig igennem i denne artikel.

I denne artikel vil vi gå igennem:

  • Hvad fradrag for børnebidrag er
  • Andre betingelser man skal være opmærksom på
  • Om du selv kan få fradrag

Vil du have flere penge tilbage i skat?

Det kun tager 15 min. at prøve TaxHelper, og du får i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat
Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

Hvad er fradrag for børnebidrag?

Når du har fået børn med din partner, men er flyttet fra hinanden igen, så vil du typisk skulle betale børnebidrag. Det gælder primært, hvis barnet bor med den anden forælder, hvor børnebidraget er din forsørgelse af barnet.

Bidraget er typisk en månedlig betaling til den anden forælder. Man kan enten selv fastsætte beløbet eller få det fastsat for sig af f.eks. Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen). Selve betalingen af bidraget kan man selv vælge, om man foretager selv eller gennem Udbetaling Danmark. Hvis man selv betaler, så skal man selv rapportere fradraget til SKAT. Mens at hvis det gøres gennem Udbetaling Danmark, så får man automatisk fradraget. Dog skal man være opmærksom på, at hvis enkelte bidrag har været betalt udenom Udbetaling Danmark, så skal man selv rapportere dem. Det kan f.eks. være ekstra-bidrag til dåb eller konfirmation.

Selve fradraget er de bidrag, man har betalt minus en årlig sats på f.eks. 1.944 kr. i 2020. Hvis man blot har betalt enkelte bidrag udenom Udbetaling Danmark, skal man ligge disse bidrag til det automatisk rapporterede fradrag. I begge scenarier er der flere væsentlige elementer, man skal være opmærksom på, som vi går igennem nedenfor.

Hvad skal man ellers være opmærksom på?

Der er flere andre elementer, man skal være opmærksom på med dette fradrag:

  • Man må ikke bo med sin tidligere partner eller barnet
  • Man skal have 'forsørgelsespligt' overfor det offentlige. Det har man f.eks., hvis man er forælder til barnet
  • Man skal have en skriftlig aftale med den anden forælder - enten udført selv eller gennem Familieretshuset
  • Barnet skal være under 18 år

Se om du kan få penge tilbage i skat på kun 15 min.

I TaxHelper hjælper vi med at finde de fradrag, du har ret til. Du svarer på nogle simple spørgsmål, som kun tager 15 min. at gå igennem.

Derefter indberetter vi fradragene, og så får man i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat. Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

start idag