Dansk
English

De 4 mest oversete skattefradrag som ingen taler om

Aske Buemann

CEO & Co-founder

De 4 mest oversete skattefradrag

Når vi tænker på skat, kan det virke som en udfordrende opgave at finde ud af, hvordan vi kan maksimere vores skattefradrag og minimere vores skattetræk. Der mange velkendte skattefradrag, såsom boligfradrag og servicefradrag, der ofte bliver nævnt i medierne. Men der er også nogle skattefradrag, der bliver overset eller glemt.

I denne blog post vil vi udforske nogle af de mest oversete skattefradrag for privatpersoner.

Vil du have flere penge tilbage i skat?

Det kun tager 15 min. at prøve TaxHelper, og du får i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat
Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

1. Fradrag for fagforeningskontingent:

Hvis du er medlem af en fagforening, kan du trække dit fagforeningskontingent fra i din skattepligtige indkomst. Dette fradrag kommer automatisk med på årsopgørelsen, men husk at tjekke om tallet er rigtigt.

Du kan få fradrag for: 

  • Det normale kontingent til din fagforening.
  • Ekstra strejkekontingenter, hvis de er pålagt af fagforeningen.
  • Klubkontingenter til en anden forening, hvis formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske interesser.
  • Særlige bidrag til en forening, når de skal dække tilskud til pensionerede medlemmer.

2. Fradrag for faglitteratur, fagforeningskurser og efteruddannelse:

Hvis du bruger penge på faglitteratur, der er nødvendig for at udføre dit arbejde, kan du trække udgifterne fra i din skat. Dette gælder både for bøger og tidsskrifter, der er specifikke for dit fagområde.

Dette fradrag gælder også for kursusudgifter, hvis kurset har til formål at vedligeholde eller ajourføre din faglige uddannelse. Udgifter til grund- eller videreuddannelse kan ikke trækkes fra

Der er ikke fradrag for de første 6.700 kr. i 2023 (6.600 kr. i 2022).


Betingelser for at få fradraget:

  • Der skal være tale om udgifter, som ikke er private, men nødvendige for at erhverve, sikre eller vedligeholde din indkomst.
  • Du skal kunne dokumentere dine udgifter.
  • Du skal være lønmodtager. SU tæller ikke som løn.
  • Hvis du er lønmodtager og samtidig driver selvstændig virksomhed, kan du kun få fradrag for udgifter, du ikke får fradrag for i din virksomhed.

3. Fradrag for renteudgifter på studielån:

Hvis du har studielån, kan du trække renteudgifterne fra i din skat. Dette gælder både for studielån fra staten og private lån til uddannelsesformål. Det er vigtigt at holde styr på renteudgifterne, da de kan udgøre en betydelig besparelse.

Når du begynder at afdrage på et SU-lån, vil du automatisk få fradrag for renterne på lånet. Dette vil fremgå af din årsopgørelse.

Hvis du ønsker at modtage rentefradraget løbende gennem det første år, hvor du afbetaler lånet, skal du justere din forskudsopgørelse.

4. Rejsefradrag

Selvom din arbejdsgiver dækker dine udgifter når du rejser kan du stadig gøre brug af rejsefradraget. Det kan du læse mere om her.

Betingelser for at få fradraget:

  • Din rejse skal vare mindst 24 timer
  • Du må ikke overnatte i dit eget hjem
  • Du kan ikke få fradrag, hvis det er ulønnet arbejde, f.eks. hvis du er frivillig
  • Du skal afregne pr. time på ud- og hjemrejsedag

Det er afgørende at være opmærksom på alle de muligheder, der er tilgængelige for privatpersoner. De nævnte skattefradrag er ofte overset eller glemt, men de kan have en stor betydeligindvirkning på dit samlede skattetræk.

Så vær opmærksom, og sørg for at få det maksimale ud af dine skattefradrag!

Se om du kan få penge tilbage i skat på kun 15 min.

I TaxHelper hjælper vi med at finde de fradrag, du har ret til. Du svarer på nogle simple spørgsmål, som kun tager 15 min. at gå igennem.

Derefter indberetter vi fradragene, og så får man i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat. Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

start idag