Dansk
English

Hvad er fradrag for lån med 3 lånetagere?

Aske Buemann

CEO & Co-founder

Fradrag for lån med 3 eller flere, der sammen tager lånet

Fradraget for lån med 3 eller flere lånetagere er et ret ukendt fradrag. Det gælder, hvis du har taget et lån i f.eks. en bank, hvor I er 3 eller flere, der står som lånetagere. Dvs. alle personer hæfter for deres del af gælden.

Det er et af de fradrag for udgifter til banker og låneudbydere, som ikke automatisk bliver indberettet, ligesom f.eks. fradraget for garantiprovision eller fradraget for 2 årige lån. Det guider vi dig igennem i denne artikel.

I denne artikel vil vi gå igennem:

  • Hvad fradrag for 3 eller flere låntagere er
  • Andre betingelser man skal være opmærksom på
  • Om du selv kan få fradrag

Vil du have flere penge tilbage i skat?

Det kun tager 15 min. at prøve TaxHelper, og du får i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat
Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

Hvad er fradrag for 3 eller flere låntagere

Når du optager et lån, f.eks. et banklån enten alene eller med en partner, så bliver alt indrapportering af renter helt automatisk foretaget til SKAT. Men i de tilfælde, hvor der er f.eks. 3, der sammen går ned i banken og tager et lån, så rapporteres det ikke automatisk til SKAT.

Det er et af de få banklån, der ikke bliver rapporteret automatisk. Det kunne være grundet i manglende IT infrastruktur eller for få tilfælde af denne type. Men under alle omstændigheder, så kan man på lige vilkår med alle andre banklån få fradrag for dette.

Selve fradraget er de renter, man har betalt. Her er det vigtigt, at man blot angiver ens egen del af renterne. Hvis du f.eks. skal betale 1/3 af lånet, så betaler du 1/3 af renterne, og det er så disse renter, man kan få fradrag for.

Hvad skal man ellers være opmærksom på?

Der er nogle andre elementer, man skal være opmærksom på med dette fradrag:

  • Man kan kun få fradrag for de renter, man selv har betalt i løbet af året
  • Du skal have dokumentation på lånet

Se om du kan få penge tilbage i skat på kun 15 min.

I TaxHelper hjælper vi med at finde de fradrag, du har ret til. Du svarer på nogle simple spørgsmål, som kun tager 15 min. at gå igennem.

Derefter indberetter vi fradragene, og så får man i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat. Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

start idag