Dansk
English

Hvad er fradrag for private lån?

Aske Buemann

CEO & Co-founder

Fradrag for private lån

Fradraget for private lån er et ret ukendt fradrag. Det gælder, f.eks. hvis man har lånt penge af familie, venner eller andre private. Hvis du på disse lån betaler en rente, så er der fradrag at hente.

Fordi disse lån ikke bliver formidlet af en bank eller lign., så er der ingen, der automatisk indberetter renterne. Derfor skal du selv indberette dem til SKAT. Det guider vi dig igennem i denne artikel.

I denne artikel vil vi gå igennem:

  • Hvad fradrag for private lån er
  • Andre betingelser man skal være opmærksom på
  • Om du selv kan få fradrag

Vil du have flere penge tilbage i skat?

Det kun tager 15 min. at prøve TaxHelper, og du får i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat
Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

Hvad er fradrag for private lån?

Når man laver et lån mellem private personer f.eks. et lån fra dine forældre, så betaler man lånet tilbage over en årrække og typisk med renter oveni. De renter kan man få fradrag for. Idet ingen af parterne altså dig og f.eks. dine forældre er en virksomhed, så er der ingen, der indrapporterer fradragene til SKAT. Derfor skal man sørge for at rapportere dem selv.

Der er to slags renter, man kan få fradrag for. Den første er renter på lån fra familie eller venner som nævnt ovenfor. Den anden er renter, man betaler på en refusionsopgørelse ved køb/salg af hus eller lejlighed. Når man overtager et hus eller en lejlighed, så bliver der lavet en opgørelse af de udgifter, sælgeren har afholdt, men som relaterer sig til køberen og vice versa. I nogle tilfælde kan køberen overtage sælgers lån og skal derved på refusionsopgørelsen skrive de renter, sælger har betalt. Renterne er faktisk relateret til køberen, som også betaler dem i sidste ende, så derfor kan køberen få fradrag for dem.

Selve fradraget er de faktiske renter, man har betalt enten på lånet eller refusionsopgørelsen. Men der er et par væsentlige elementer, man skal være opmærksom på.

Hvad skal man ellers være opmærksom på?

Der er flere andre elementer, man skal være opmærksom på med dette fradrag:

  • Lånet skal være personligt til dig. Du kan f.eks. ikke få fradrag for at betale renter på lån, som dine børn har med andre
  • Du skal have oplysninger på personen, du betaler renter til f.eks. CPR nummer eller navn og adresse
  • Du skal have dokumentation på lånet f.eks. et lånedokument

Se om du kan få penge tilbage i skat på kun 15 min.

I TaxHelper hjælper vi med at finde de fradrag, du har ret til. Du svarer på nogle simple spørgsmål, som kun tager 15 min. at gå igennem.

Derefter indberetter vi fradragene, og så får man i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat. Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

start idag