Dansk
English

Hvad er fradrag for tab på virksomhed?

Aske Buemann

CEO & Co-founder

Fradrag for tab på virksomhed

Fradraget for tab på virksomhed er relevant for dem, der har startet eller ejet aktier/anparter i en virksomhed (der ikke er børsnoteret). Og her kan der være mange penge at hente. F.eks. havde en borger mulighed for at få 1.750.000 kr. i fradrag for hans tab.

Fradrag dækker over tab, man måtte opleve, hvis man f.eks. som mange har startet et IVS eller ApS, som man senere har måtte lukke. Så kan der være fradrag for dette. Hvordan det fungerer, guider vi dig igennem i denne artikel.

I denne artikel vil vi gå igennem:

  • Hvad fradrag for tab på virksomhed er
  • Andre betingelser man skal være opmærksom på
  • Om du selv kan få fradrag

Vil du have flere penge tilbage i skat?

Det kun tager 15 min. at prøve TaxHelper, og du får i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat
Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

Hvad er fradrag for tab på virksomhed?

Der findes grundlæggende to forskellige scenarier for, hvornår man kan få fradraget. Den første er, hvis man har startet en virksomhed selv eller med andre og så har måtte lukke den ned igen senere. Der har f.eks. i de sidste par året været en bølge af folk med egen virksomhed, bl.a. grundet de lave omkostninger ved at starte et IVS. Men nu hvor IVS'ere ikke længere er tilladte, så har man enten skulle lukke det ned eller konvertere til et ApS. For alle dem, der har lukket selskabet ned, er der gode nyheder - det giver ret til et fradrag.

Det andet scenarie er, hvis man har købt sig ind i et selskab og senere solgt sine aktier/anparter videre til en lavere pris, end det du købte dem for. Derved har man haft en tab på sine aktier, og det kan man få fradrag for. Her er det blot vigtigt, at dette ikke omhandler børsnoterede virksomheder, da tab herved typisk bliver rapporteret automatisk af børsen.

Selve fradraget er de penge, man har tab. Dvs. hvis du starter et selskab ved at skyde 40.000 kr. ind, og det så går konkurs, så er det groft sagt dit fradrag. Man skal dog være meget opmærksom på de betingelser, der gælder for fradraget som beskrevet nedenfor.

Hvad skal man ellers være opmærksom på?

Der er flere centrale elementer, man skal være opmærksom på med dette fradrag:

  • Tabet skal være endegyldigt. F.eks. ved konkurs skal selskabet være gået konkurs og afmeldt hos Erhvervsstyrelsen
  • Du skal være 'fuldt skattepligtig' i Danmark. Med andre ord: du må ikke have betalt skat i andre lande end Danmark igennem din ejertid
  • Du skal tage højde for yderligere kapitaltilførsler, du evt. har lavet i selskabet
  • Aktierne/anparterne må ikke i din ejertid have været handlet på et reguleret marked f.eks. en børs
  • Du skal have dokumentation på tabet, dvs. på dine køb/salg og lukning af virksomheden

Se om du kan få penge tilbage i skat på kun 15 min.

I TaxHelper hjælper vi med at finde de fradrag, du har ret til. Du svarer på nogle simple spørgsmål, som kun tager 15 min. at gå igennem.

Derefter indberetter vi fradragene, og så får man i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat. Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

start idag