Dansk
English

Hvad er fradag?

Aske Buemann

CEO & Co-founder

Hvad er fradrag?

For at sige det så enkelt som muligt, så sænker skattefradrag den indkomst, du betaler skat ud fra, og derfor har fradrag stor betydning for, hvor meget du skal betale i skat. Fordelen ved at have skattefradrag er altså at du får flere penge mellem hænderne. Konsekvensen derimod er stik modsat - har du ikke styr på dine fradrag kan du risikere et skattesmæk.

Nogle fradrag får du automatisk. Andre fradrag skal du selv skrive på årsopgørelsen. Nedenfor vil vi gå igennem nogle af de forskellige slags fradrag, der findes.

Vil du have flere penge tilbage i skat?

Det kun tager 15 min. at prøve TaxHelper, og du får i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat
Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

Danskerne går årligt glip af 11 mia. kr. i skattefradrag

Hvad er personfradrag?

Fælles for alle er, at man er berettiget til et personfradrag. Dette fradrag som også bliver kaldt bundfradrag, er det samlede beløb som man årligt slipper for at betale skat af. Beløbets størrelse varierer en smule fra år til år. I 2022 lå personfradraget på 46.000 kr. for personer der er fyldt 18 år.

Her kan det være en fordel at være gift. I så fald har du nemlig mulighed for at benytte din ægtefælles personfradrag eller omvendt. Dette er dog kun gældende såfremt din ægtefælle eller du, ikke selv har benyttet fradraget inden årets udgang.

Da dette fradrag er ens for alle, bliver det automatisk indberettet hos Skattestyrelsen.

Beskæftigelsesfradrag og jobfradrag

Beskæftigelsesfradraget er ligeledes et fradrag som er gældende for mange. Dog træder dette fradrag kun i kraft såfremt man er i beskæftigelse. Det vil sige at man har en am-bidragspligtig løn eller overskud af virksomhed. I 2022 er beskætigelsesfradraget på 10,65% og kan højst være 41.600 kr.

Derudover kommer der et jobfradrag oveni beskæftigelsesfradraget. Jobfradraget er i 2022 på 4,5 af indkomst over 202.700 kr. Der er dog et loft på 2700 kr. Pr. år. Dette ligger allerede i navnet, men jobfradrag kan man kun drage nytte af hvis man er i job.

På samme vis som personfradrag, bliver både beskæftigelsesfradrag samt jobfradrag, automatisk indberettet.

Skulle du dog opleve væsentlige ændringer i din jobsituation, f.eks. At skulle på dagpenge, er det dit eget ansvar at få ændret din forskudsopgørelse hurtigst muligt. Dette skyldes at du i ovenstående situation altså ikke længere er berettiget til beskæftigelsesfradrag eller jobfradrag. Hvis du ikke er opmærksom på dette, vil du højst sandsynligt opleve at skulle betale penge tilbage i skat. Dette skyldes at du har draget fordel af et fradrag du ej har været berettiget til.

Du kan ikke få beskæftigelsesfradrag/jobfradrag hvis du udelukkende er på en af følgende ydelser:

  • SU
  • Kontanthjælp
  • Dagpenge
  • Revalideringsydelse
  • Pension
  • Efterløn

Du kan dog godt opnå fradrag hvis du er i fleksjob, da du modtager am-bidragspligtig løn. Det samme er gældende hvis du eksempelvis har et studiejob ved siden af din SU.

Hvad med alle de andre fradrag?

Som tidligere nævnt, er det ikke alle fradrag som automatisk bliver indberettet til Skattestyrelsen. Mange fradrag skal man selv sørge for at indberette og det er ikke altid lige nemt. Især når der findes så mange oversete fradrag, som de fleste ikke har kendskab til.

Mange kender nok til kørselsfradraget eller har hørt om håndværkerfradraget. Men vidste du at du kan opnå fradrag for f.eks. kviklån? Det er ofte et dyrt bekendtskab og fradraget kan derfor pludselig have stor betydning. Det samme er gældende hvis du har lånt penge privat af familie eller bekendte. Betaler du renter i forbindelse med tilbagebetalingen, så kan du ligeledes opnå et rentefradrag.

Du kan se en større liste af fradrag, du selv skal indberette i denne artikel.

Se om du kan få penge tilbage i skat på kun 15 min.

I TaxHelper hjælper vi med at finde de fradrag, du har ret til. Du svarer på nogle simple spørgsmål, som kun tager 15 min. at gå igennem.

Derefter indberetter vi fradragene, og så får man i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat. Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

start idag