Dansk
English

Skatteguiden for studerende

Aske Buemann

CEO & Co-founder

Som studerende kan det være svært at navigere i skattesystemet og reglerne for, hvor meget man må tjene ved siden af SU, kan virke forvirrende. Det er dog vigtigt at have styr på sin indkomst, så man undgår ubehagelige overraskelser og skattesmæk. I denne skatteguide vil der blive gennemgået de vigtigste regler og informationer, som man som studerende bør være opmærksom på.

Hvor meget kan jeg tjene ved siden af?

Når du modtager SU, er der grænser for, hvor mange penge du kan tjene, før det har en indflydelse på din SU-sats, eller din ret til at modtage SU. Denne grænse kaldes også for ens fribeløb som består af 12 månedsfribeløb.

Fribeløbet bliver beregnet på årsbasis fra 1. januar til 31. december i alle de år, som du modtager SU. Dit årsfribeløb beregnes på baggrund af hvor mange måneder, du har modtaget SU, hvis du f.eks har fravalgt SU, taget orlov eller har været i praktik i nogle måneder.

Her er det vigtigt at være opmærksom på, at man ikke overskrider ens årsfribeløb da man vil skulle tilbagebetale en del eller hele sin SU tilbage (afhængig af ens indkomst) når året er omme. Hvis du vil finde dit individuelle fribeløb, kan du finde det på SU.dk.

Vil du have flere penge tilbage i skat?

Det kun tager 15 min. at prøve TaxHelper, og du får i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat
Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

Hvordan beregner jeg min indkomst?

Hvis du har andre indkomstkilder udover din SU, kan det være en god idé at skabe et overblik over din samlede indkomst, så du løbende kan sikre dig, at du holder dig inden for dit årsfribeløb og undgår et skattesmæk. Når du beregner din årsindkomst, skal du inkludere alle de indkomstkilder, du har haft i løbet af året, som inkluderer f.eks.:

  • Løn
  • Honorarer
  • Feriepenge
  • Indkomst fra egen virksomhed
  • Kapitalindkomst ved f.eks. salg af aktier
  • Dagpenge både syge-, barsels- og arbejdsløshedspenge

Bemærk, at du gerne må overskride dit månedsfribeløb i nogle måneder og så tjene mindre i andre, så længe din indkomst ikke overstiger dit årsfribeløb.

Skal jeg bruge mit hovedkort eller bikort?

Som en tommelfingerregel bør din største indtægtskilde beskattes på dit hovedkort, da du vil nyde mest gavn af de forskellige fradrag og dermed betale mindst skat af beløbet. Som udgangspunkt vil din SU blive trukket fra dit hovedkort, da din SU normalt vil være din største indkomstkilde.

Hvis du ønsker at ændre det kort, som din SU trækkes fra, kan du gøre det på minSU, og hvis du ønsker at ændre skattekortet for din lønindkomst, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Se om du kan få penge tilbage i skat på kun 15 min.

I TaxHelper hjælper vi med at finde de fradrag, du har ret til. Du svarer på nogle simple spørgsmål, som kun tager 15 min. at gå igennem.

Derefter indberetter vi fradragene, og så får man i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat. Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

start idag