Dansk
English

Hvad kan man trække fra i skat som selvstændig?

Aske Buemann

CEO & Co-founder

Hvad betyder det at trække ting fra i skat?

Når udtrykket "at trække fra i skat" anvendes, er der mange, der kan blive forvirrede om dets betydning.

At trække noget fra i skat indebærer muligheden for at få fradrag for visse udgifter. Dette begreb er særligt relevant for selvstændige erhvervsdrivende, som opnår skattemæssige fordele ved etablering af virksomhed.

Vil du have flere penge tilbage i skat?

Det kun tager 15 min. at prøve TaxHelper, og du får i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat
Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

Muligheden for fradrag gælder bl.a. for selvstændige erhvervsdrivende

For selvstændige erhvervsdrivende bringer dette en række skattemæssige fordele. Der åbnes op for fradrag i forbindelse med adskillige udgifter, og det er derfor afgørende, at du har kendskab til retningslinjerne for udgifter, der berettiger et fradrag.

Hvilke udgifter kan trækkes fra i skat?

Som indehaver af en virksomhed kan du stå over for forskellige udgifter til materialer, udstyr og lignende, som er nødvendige for at opretholde driften af virksomheden.

Dette gælder også i tilfælde, hvor du driver en mindre virksomhed ved siden af din primære beskæftigelse og derfor har en B-indkomst. Det centrale her er, at du har en bogføring som selvstændig erhvervsdrivende, hvilket giver mulighed for fradrag.

Følgende udgifter kan eksempelvis fratrækkes i skat:

  1. Varekøb, dvs. udgifter til varer, som du sælger
  2. Inventar og maskiner
  3. Revisor- og advokatudgifter
  4. Telefon- og internetudgifter
  5. Husleje for lokaler
  6. El og varme
  7. Reparation og vedligeholdelse af lokaler
  8. Forsikringer

Derudover kan udgifter til repræsentation trækkes fra i skat. Dette inkluderer omkostninger til mad, drikkevarer og gaver. For eksempel, hvis du afholder møder på restauranter, kan du potentielt opnå fradrag for en del af udgifterne.

Omkostninger til markedsføring og reklame kan også fratrækkes i skat.

Udgifter til privat brug kan ikke trækkes fra.

Det er af stor betydning, at du adskiller udgifter til privat brug fra udgifter til virksomheden. Udgifter til privat brug kvalificerer sig ikke til fradrag i skat, selvom du arbejder hjemmefra. Du skal være i stand til at dokumentere, at udgifterne relaterer sig til virksomheden og ikke udelukkende til hjemmet.

Hvis en udgift både har erhvervsmæssig og privat anvendelse, kan du trække den del, der anvendes til virksomheden, fra i skat. For eksempel, hvis du har en telefon, som du bruger lige meget til arbejde og fritid, kan du fratrække halvdelen af udgifterne til telefonen i din virksomheds skat.

Registrering af fradrag i dintregnskab

Som virksomhedsejer skal du føre et regnskab, hvor du kan notere udgifter, der kan trækkes fra i skat. Derved kan du indberette oplysningerne til SKAT, og de nødvendige fradrag trækkes dermed fra din skatteregning. Det er essentielt, at du er i stand til at dokumentere udgifterne, da fradrag ikke kan opnås uden bevis for, at udgifterne er knyttet til virksomheden og ikke til privat brug.

Du kan læse meget mere på SKAT.dk

Se om du kan få penge tilbage i skat på kun 15 min.

I TaxHelper hjælper vi med at finde de fradrag, du har ret til. Du svarer på nogle simple spørgsmål, som kun tager 15 min. at gå igennem.

Derefter indberetter vi fradragene, og så får man i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat. Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

start idag