Dansk
English

Indefrysningslån i 2024: En Komplet Guide til Boligejere om Skattefordele, Ulemper og Vigtige Ændringer

Aske Buemann

CEO & Co-founder

Indefrysningslån 2024

Velkommen til en dybdegående og oplysende blog om "Indefrysningslån" – en ordning, der er afgørende for danske boligejere. Med de forestående ændringer i 2024, er det vigtigt at forstå, hvad et indefrysningslån er, samt de fordele og ulemper, der følger med muligheden for at indefryse stigninger i grundskyld og ejendomsværdiskat. Denne blog vil navigere dig gennem de komplekse aspekter af disse lån, herunder de nyeste ændringer, der træder i kraft i 2024, og hvordan man kan til- og fravælge ordningen.

Vores mål er at give dig en klar forståelse af indefrysningslån, dets indvirkning på din boligøkonomi og de nødvendige skridt, du skal overveje som boligejer. Uanset om du overvejer at benytte dig af denne ordning eller blot ønsker at forstå den bedre, er denne blog designet til at guide dig igennem alle aspekter af indefrysningslån. Lad os dykke ned i dette vigtige emne og udforske, hvordan det påvirker dig som boligejer i Danmark.

Hvad er et Indefrysningslån?

Et indefrysningslån er en finansiel ordning, som giver danske boligejere mulighed for at "indefryse" eller fastfryse stigninger i deres boligskatter, specifikt i forhold til grundskyld og ejendomsværdiskat. Denne ordning er designet for at hjælpe boligejere med at håndtere potentielle stigninger, især i lyset af ændringer i boligvurderinger og skattesatser.

I sin essens fungerer et indefrysningslån ved, at staten tilbyder en låneordning, hvorved eventuelle stigninger i boligskatterne bliver "indefrosset", det vil sige, at de udskydes til et senere tidspunkt. Dette betyder, at boligejere ikke behøver at betale den ekstra skat med det samme, men i stedet optager et lån, som dækker denne omkostning. Lånet skal så tilbagebetales på et senere tidspunkt, typisk når ejendommen sælges.

Indtil 2024 har denne låneordning været rentefri, men med de nye regler, der træder i kraft i 2024, vil der blive pålagt renter på nye indefrysningslån. Disse ændringer er en del af en større revision af boligskattereglerne i Danmark, som har til formål at skabe mere retfærdige og gennemsigtige skatteforhold for boligejere.

Igennem denne ordning har boligejere kunnet beskytte sig mod pludselige stigninger i boligskatter, hvilket har været særligt vigtigt i perioder med stigende ejendomsvurderinger. Ved at indefryse stigningen kan boligejerne bedre planlægge deres økonomi og undgå at blive overrasket af uventede skatteforhøjelser.

Det er vigtigt at bemærke, at indefrysningslån ikke er en permanent fjernelse af skattebyrden, men snarere en udskydelse. Boligejerne vil stadig være ansvarlige for at tilbagebetale det lånte beløb, med de tilhørende renter fra 2024, når lånebetingelserne ændres. Dette aspekt er essentielt at forstå for enhver boligejer, der overvejer at benytte sig af denne ordning.

Vil du have flere penge tilbage i skat?

Det kun tager 15 min. at prøve TaxHelper, og du får i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat
Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

Nuværende regler indtil 2023.

Indtil 2023 er reglerne og praksisserne for indefrysningslån i Danmark karakteriseret af nogle nøgleelementer, som er væsentlige for boligejere at forstå. Indefrysningslånene har tilbudt en måde for boligejere at håndtere stigninger i deres boligskatter - især grundskyld og ejendomsværdiskat - uden at skulle bære den øjeblikkelige finansielle byrde.

Et centralt aspekt af disse lån indtil 2023 er, at de har været rentefri. Det betyder, at boligejere, der har valgt at indefryse stigninger i deres boligskatter, ikke har skullet betale renter på de lånte beløb. Dette har gjort ordningen særlig attraktiv, da den giver en økonomisk pusterum uden yderligere omkostninger i form af renteudgifter.

Desuden har administrationen af indefrysningslånene indtil 2023 været håndteret på kommunalt niveau. Dette har medført, at processerne og procedurerne for at ansøge om og håndtere disse lån har variere fra kommune til kommune. Boligejere har derfor skulle rette henvendelse til deres lokale kommune for at få adgang til og information om indefrysningslån.

Med de nuværende regler har boligejere haft mulighed for at indefryse stigninger i deres grundskyld hos kommunen, og denne ordning har automatisk fortsat under de nye skatteregler. Det betyder, at boligejere, der allerede har benyttet sig af indefrysningslån, ikke har behøvet at foretage sig noget yderligere for at fortsætte denne ordning under de nye regler.

Det er værd at bemærke, at mens den nuværende ordning har været til stor gavn for mange boligejere, bringer de kommende ændringer i 2024 nye overvejelser og tilpasninger.

Hvad ændres i 2024?

I 2024 vil Danmark se væsentlige ændringer i boligskattereglerne, hvilket også påvirker indefrysningslånene.

En af de mest betydningsfulde ændringer er indførelsen af renter på nye indefrysningslån fra 2024. Tidligere har disse lån været rentefri, men fremover vil renter blive pålagt, hvilket øger de langsigtede omkostninger for boligejere, der vælger at indefryse deres skattestigninge. Renteniveauet for 2025, hvor de første lån med renter vil blive stiftet, er endnu ikke kendt, men det forventes at følge de samme satser som de eksisterende pensionistlån.

Desuden vil administrationen af indefrysningslånene overgå fra kommunerne til staten. Denne overgang indebærer en centralisering af låneordningen, som skal gøre processen mere ensartet og effektiv på tværs af landet.

En anden vigtig ændring er i selve boligskattereglerne. Med de nye regler vil 4 ud af 5 boligejere opleve lavere skat, og de resterende vil modtage en skatterabat, der beskytter deres boligøkonomi i overgangen til de nye regler. Ejendomsvurderingerne vil fortsat danne grundlag for boligskatten, men med nye beregningsmetoder og satser.

For boligejere betyder disse ændringer, at der skal træffes vigtige beslutninger om, hvorvidt de vil benytte sig af indefrysningslån fremover. Med tilføjelsen af renter og de ændrede boligskatteregler er det afgørende at revurdere, om indefrysning stadig er en fordelagtig strategi for den enkelte boligejer.

Hvad er fordelene og ulemperne?

Optagelse af et indefrysningslån kan tilbyde flere fordele, især for boligejere, der står over for stigende boligskatter. Men selvom indefrysningslån kan tilbyde visse fordele, er der også vigtige ulemper og overvejelser, som boligejere bør være opmærksomme på.

Fordele:

 1. Finansiel Stabilitet: En af de største fordele ved indefrysningslån er, at de giver økonomisk stabilitet. Ved at indefryse stigninger i boligskatter, undgår boligejere at skulle betale større beløb på én gang, hvilket hjælper med at opretholde en mere forudsigelig og stabil økonomisk situation.
 2. Mulighed for Udsat Betaling: Indefrysningslån giver mulighed for at udsætte betalingen af skattestigninger. Dette kan være en væsentlig fordel for dem, der måske ikke har umiddelbare midler til at dække disse ekstra omkostninger. Lånet skal først tilbagebetales, når ejendommen sælges, hvilket kan give boligejere tid til at planlægge deres finanser bedre.

Ulemper:

 1. Indførelse af Renter fra 2024: En væsentlig ændring er, at indefrysningslån fra 2024 vil blive pålagt renter. Dette betyder, at den samlede gæld over tid vil vokse, hvilket kan øge den finansielle byrde for boligejere, når lånet til sidst skal afbetales.
 2. Langsigtet Finansiel Indvirkning: Selvom indefrysningslån tilbyder umiddelbar lettelse, kan de langsigtede finansielle konsekvenser være betydelige. Boligejere skal overveje, hvordan ophobningen af gæld og renter over tid vil påvirke deres samlede finanser, især ved salg af ejendommen.
 3. Ændring i Værdien af ens Ejendom: Værdien af fast ejendom kan ændre sig over tid, hvilket kan påvirke, hvor meget gælden udgør i forhold til ejendommens værdi. Dette kan have betydning for boligejernes nettoformue og deres evne til at afbetale lånet.
 4. Forpligtelse til Tilbagebetaling: Selvom indefrysningslånet giver en øjeblikkelig lettelse, er det vigtigt at huske, at det er en forpligtelse til at tilbagebetale lånet i fremtiden. Dette kan især være en udfordring, hvis boligejerens økonomiske situation ændrer sig.
 5. Potentiel Indvirkning på Arv og Ejendomssalg: Boligejere skal også overveje, hvordan indefrysningslånet vil påvirke fremtidige ejendomssalg eller arveforhold, da lånet skal afbetales ved salg af ejendommen.

I lyset af disse overvejelser er det afgørende for boligejere at foretage en grundig vurdering af deres personlige og finansielle situation, før de træffer en beslutning om at benytte indefrysningslånet.

Er et indefrysningslån noget for mig?

At træffe beslutningen om at vælge eller fravælge et indefrysningslån kræver en forståelse af processen. Her er en guide til, hvordan du navigerer i denne beslutning:

 1. Vurder Din Situation: Før du træffer en beslutning, er det vigtigt at vurdere din økonomiske situation. Overvej, om du forventer stigninger i din boligskat, og om du vil være i stand til at håndtere disse uden et indefrysningslån.
 2. Forstå Vilkårene for Lånet: Sørg for, at du forstår, hvordan indefrysningslån fungerer, især med hensyn til renter og tilbagebetaling. Fra 2024 vil der blive pålagt renter på nye lån, og disse skal til sidst tilbagebetales, når ejendommen sælges. Hvis du framelder lånet inden den 31. december 2024, kan du undgå renter på lånet, som først tilskrives fra 2025.
 3. Overvej Fremtiden: Tænk på, hvordan din beslutning vil påvirke din fremtidige finansielle situation. Husk på, at et indefrysningslån er en forpligtelse, der vil påvirke fremtidige ejendomssalg eller arveforhold. 
 4. Søg Rådgivning: Det kan være en god idé at konsultere en finansiel rådgiver eller en skatteekspert, der kan hjælpe dig med at forstå alle aspekter af indefrysningslån og de konsekvenser, det kan have for din økonomi.

At træffe beslutningen om at benytte sig af et indefrysningslån er en vigtig finansiel beslutning, og det er essentielt at du er velinformeret og klar over alle konsekvenserne, før du går videre.

Hvordan vælger jeg eller fravælger et indefrydsninglån?

Hvis du ønsker at vælge eller fravælge lånet, så skal du gøre følgende:

 1. Start med at logge ind på skat.dk og find din forskudsopgørelse for 2024.
 2. Find afsnittet mærket "Eksisterende ejendomme og grunde" og vælg den relevante ejendom.
 3. Klik derefter på muligheden for at vælge eller fravælge indefrysningslån for at dække eventuelle stigninger i din boligskat.
 4. I det næste trin skal du angive dit valg - enten "ja" eller "nej" - vedrørende ønsket om at benytte indefrysningslån til at dække skattestigninger.
 5. Når du har truffet dit valg, skal du bekræfte det ved at klikke på "Registrer" i bunden af siden.
 6. Efter registreringen skal du klikke på "Beregn".
 7. Afslut processen ved at godkende din beslutning med "Godkend".

Med de kommende ændringer i boligskattereglerne og indefrysningslånene i 2024, er det afgørende for husejere at forberede sig og forstå, hvordan disse ændringer vil påvirke dem. Her er nogle nøglepunkter, der skal overvejes:

 1. Hold Dig Informeret: Følg med i opdateringer og information fra Skat.dk og andre relevante myndigheder om de nye boligskatteregler og ændringer i indefrysningslånene.
 2. Vurder Din Ejendomsvurdering: Forstå grundlaget for din ejendomsskat og overvej, hvordan ændringerne i vurderingen kan påvirke din skat.
 3. Planlæg Din Økonomi: Med ændringerne, specielt indførelsen af renter på indefrysningslån fra 2024, er det vigtigt at revidere din økonomiske planlægning og budgettering.
 4. Overvej Indefrysningslån: Tag stilling til, om et indefrysningslån stadig er den rette løsning for dig i lyset af de nye betingelser.
 5. Rådgivning og Support: Overvej at søge rådgivning hos Skattestyrelsen for at få en bedre forståelse af de nye regler og deres indvirkning på din situation.

Ved at være proaktiv og forberedt kan du navigere gennem disse ændringer med større sikkerhed og sikre, at din boligøkonomi forbliver stabil og håndterbar i de kommende år.

Opsamling

Indefrysningslån er et væsentligt element i den danske boligejers økonomiske planlægning, især med de forestående ændringer i 2024. Det er vigtigt for boligejere at forstå både de nuværende og kommende regler for indefrysningslån, herunder de nye rentevilkår og ændringer i administrationen af disse lån. Gennem denne blog har vi forsøgt at give en dybdegående indsigt i, hvad indefrysningslån er, fordelene og ulemperne ved at benytte sig af dem, og hvordan man kan til- og fravælge ordningen. Vi håber, at denne information vil hjælpe dig i din beslutningsproces og forberedelse til de ændringer, der træder i kraft i 2024. Som altid er det vigtigt at forblive informeret og søge professionel rådgivning, der er skræddersyet til din unikke situation, for at træffe de bedste økonomiske beslutninger.

Se om du kan få penge tilbage i skat på kun 15 min.

I TaxHelper hjælper vi med at finde de fradrag, du har ret til. Du svarer på nogle simple spørgsmål, som kun tager 15 min. at gå igennem.

Derefter indberetter vi fradragene, og så får man i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat. Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

start idag