Dansk
English

Optimer dine fradrag når du køber hus

Aske Buemann

CEO & Co-founder

Skattefradrag ved huskøb

Skattefradrag ved huskøb

En væsentlig faktor, du bør have i mente, når du er på vej til at blive boligejer, er de potentielle skattefradrag.
Det er vigtigt at du indberetter det korrekt, da fejl kan resultere i, at du enten betaler for meget eller for lidt i skat.

Som boligejer er du berettiget til at skattefradrag for de renteomkostninger, der er forbundet med finansieringen af din ejendom. Det er gældende uanset om et banklån eller et realkreditlån.

Formålet med et rentefradrag er at lette økonomiske byrder for personer, der finansierer deres bolig gennem lån.

Rentefradraget fungerer som en skattefordel, hvorved en vis del af de renteudgifter, der er knyttet til et lån, bliver trukket fra den skattepligtige indkomst. Dette medfører en reduceret skattebyrde for den enkelte, da det samlede beløb af indkomst, der beskattes, bliver mindre som følge af de fratrukne renteudgifter.

Vil du have flere penge tilbage i skat?

Det kun tager 15 min. at prøve TaxHelper, og du får i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat
Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

Hvad er rentefradrag?

Rentefradraget er et skattefradrag, der kommer i spil, når du betaler renter på et lån.

Dette fradrag medvirker til at reducere din skattebyrde. Det er dog værd at bemærke, at rentefradraget kun gælder for realkreditlån, boliglån og banklån.

Lån som kviklån og andre forbrugslån, der ikke direkte er knyttet til boligkøb, kvalificerer sig ikke til dette fradrag.

Størrelsen af dit rentefradrag afhænger af dine låneafdrag

I år 2023 udgør rentefradraget stadig afgørende idanskernes personlige økonomi. Dette fradrag følger en progressiv skala, hvilket indebærer, at desto højere din indkomst er, desto lavere bliver din procentvise ret til fradrag.

Rentefradraget bliver automatisk beregnet gennem din forskudsopgørelse, når du indtaster dine forventede renteomkostninger for det kommende år. Derfor er det af betydning at være opmærksom på din forventede rentebetaling, således at du opnår det præcise og passende fradrag.

Jo mere du afdrager hver måned, desto større kan din skattebesparelse blive. Ved lånoptagelse er det derfor vigtigt at tage stilling til, hvor meget du har råd til at afdrage.

Se om du kan få penge tilbage i skat på kun 15 min.

I TaxHelper hjælper vi med at finde de fradrag, du har ret til. Du svarer på nogle simple spørgsmål, som kun tager 15 min. at gå igennem.

Derefter indberetter vi fradragene, og så får man i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat. Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

start idag