Dansk
English

Del dit uudnyttet personfradrag med din ægtefælle

Aske Buemann

CEO & Co-founder

Personfradrag

Vidste du at du kan dele dit uudnyttet personfradrag med din ægtefælle?

Selvom de fleste danskere udnytter deres personfradrag fuldt ud, er der situationer, hvor dette ikke er tilfældet.

En almindelig grund til et ubrugt personfradrag er, hvis din indkomst er for lav til at udnytte det fuldt ud. Hvis din indkomst er mindre end personfradragets størrelse, kan du naturligvis ikke udnytte hele fradraget. I tilfælde af dette, hvor du ikke kan udnytte hele fradraget, kan din ægtefælle få tildelt den resterende del af fradraget.

Vil du have flere penge tilbage i skat?

Det kun tager 15 min. at prøve TaxHelper, og du får i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat
Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

Hvilke serviceydelser kan man få fradrag for?

Hvad er personfradraget?

Personfradraget trækkes fra inden din skattepligtige indkomst beregnes. Dette fradrag udgør en fast sum, som du ikke skal betale skat af. Det opdeles i 12 lige store portioner og medfører, at din skattepligtige indkomst reduceres. Beløbet skifter årligt.

I 2023 beløber personfradraget sig til 48.000 kr årligt for personer over 18 år. Det betyder, at de første (48.000 kr / 12 = 4.000)
Dvs. 4.000 kr af din løn hver måned bliver ikke beskattet.

For at din ægtefælle kan modtage den resterende del af dit personfradrag, skal I ikke kun være gift, men også bo sammen ved årets afslutning. Hvis dette ikke er tilfældet, kan din ægtefælle ikke benytte sig af det ubenyttede fradrag, som du ikke selv kan udnytte.

Dette betyder ligeledes, at overførslen af personfradraget ikke kan ske før årets udgang. Overførslen af det ubrugte personfradrag mellem ægtefæller sker automatisk ved årets afslutning. Derfor er det ikke nødvendigt at indberette dette i din årsopgørelse.

Er det muligt at overføre mit personfradrag til andre?

Nej, det er ikke muligt at overføre dit ubrugte personfradrag til andre. Overførsel af det ubrugte fradrag kræver, at du er gift og lever sammen med din ægtefælle.

Se om du kan få penge tilbage i skat på kun 15 min.

I TaxHelper hjælper vi med at finde de fradrag, du har ret til. Du svarer på nogle simple spørgsmål, som kun tager 15 min. at gå igennem.

Derefter indberetter vi fradragene, og så får man i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat. Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

start idag