Dansk
English

Årsopgørelsen for 2023, hvornår er den klar?

Aske Buemann

CEO & Co-founder

Årsopgørelsen for 2023

Årsopgørelsen 2023: De vigtigste datoer

 1. Januar 2024: Indsamling af Oplysninger
 • I januar begynder Skattestyrelsen at modtage oplysninger fra forskellige kilder, såsom arbejdsgivere og banker. Disse oplysninger er grundlaget for din årsopgørelse og sikrer, at alle relevante økonomiske aktiviteter fra det foregående år medtages.
 1. Februar 2024: Samling og Beregning af Skat
 • I februar arbejder Skattestyrelsen på at samle de modtagne oplysninger og foretage de nødvendige skatteberegninger. Dette skridt er afgørende for at sikre, at alle data er korrekte og komplette.
 1. Midten af Marts 2024: Årsopgørelsen er Klar
 • Fra midten af marts vil årsopgørelsen for 2023 være tilgængelig i TastSelv. Her kan du se en oversigt over din indkomst, fradrag og den betalte skat for det sidste år. I tilfælde af, at du er fritaget for digital post, vil årsopgørelsen blive sendt ud på papir.
 1. Fra 19. April 2024: Udbetaling af Overskydende Skat
 • Hvis din årsopgørelse viser, at du har betalt for meget i skat i løbet af året, begynder udbetalingen af den overskydende skat fra den 19. april 2024. Denne udbetaling sker automatisk til din NemKonto.
 1. 1. Maj 2024: Frist for Rettelse i Årsopgørelsen
 • Har du ændringer eller rettelser til din årsopgørelse, skal disse indsendes senest den 1. maj. Det er vigtigt at gøre dette i tide for at sikre, at din indkomst og fradrag er korrekt registreret.
 1. 1. Juli 2024: Frist for Selvstændige og Oplysningsskema
 • For selvstændige erhvervsdrivende er fristen for at indberette virksomhedens overskud eller underskud den 1. juli. Ligeledes er dette også fristen for at udfylde oplysningsskemaet, som er afgørende for en korrekt årsopgørelse.
 1. 1. Juli 2024: Frist for Indbetaling af Restskat uden Procenttillæg
 • Hvis du skylder restskat, er det vigtigt at indbetale beløbet inden den 1. juli for at undgå yderligere procenttillæg. Dette sikrer, at du ikke pålægges ekstra omkostninger på din restskat.

Vil du have flere penge tilbage i skat?

Det kun tager 15 min. at prøve TaxHelper, og du får i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat
Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

Hvad hvis jeg skal modtage penge tilbage?

Hvornår modtager jeg min overskydende skat?

Skattestyrelsen begynder udbetalingen af overskydende skat til NemKonto fra den 19. april, efter eventuel modregning. Normalt vil beløbene blive sat ind på din NemKonto i midten af april, men der kan være tilfælde, hvor Skattestyrelsen tilbageholder beløbet for at undersøge din eller din ægtefælles gæld.

Hvad hvis jeg ikke har fået en udbetalingsdato?

Hvis du har gæld til det offentlige, kan Gældsstyrelsen bruge din overskydende skat til at nedbringe denne gæld. Dette kaldes for modregning.

Hvornår og Hvordan Modregnes der?

Modregningen foregår i en bestemt rækkefølge, hvor gæld, der er opkrævet af den offentlige myndighed, du har penge til gode hos, prioriteres højest. Dette efterfølges af gæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen og derefter gæld under opkrævning registreret hos Gældsstyrelsen.

Kommunikation om Modregning

Du vil blive informeret direkte af Gældsstyrelsen, hvis der foretages en modregning i din overskydende skat. Hvis der ikke er grundlag for modregning, vil beløbet blive udbetalt direkte til din NemKonto.

Hvad hvis jeg allerede afdrager på min gæld?

Selv hvis du er i gang med at afvikle din gæld gennem en afdragsordning eller lignende, kan Gældsstyrelsen stadig vælge at modregne din overskydende skat.

Kontaktmuligheder

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer omkring modregning eller din gæld, anbefales det at kontakte Gældsstyrelsen direkte for personlig vejledning og assistance.

Hvad hvis jeg skylder penge?

I nogle tilfælde kan din årsopgørelse vise, at du skylder skat, også kendt som restskat. Her er en guide til, hvordan du håndterer denne situation:

Hvorfor skylder jeg penge tilbage til SKAT?

Der kan være flere grunde til, at du ender med at skylde restskat. Dette kan omfatte ændringer i renteudgifter, beskæftigelsesfradrag, kørselsfradrag, ejendomsværdiskat, ændringer i pension, gevinster på aktier, og andre situationer, der afviger fra din forskudsopgørelse​​.

Hvornår skal restskatten betales?

Hvis du skylder restskat, er det vigtigt at være opmærksom på betalingsfristerne. For 2023 er fristen den 1. juli 2024, for frivillig indbetaling af restskat Forskellige betalingsmuligheder, herunder dankort og netbank, er tilgængelige for at foretage denne betaling​​.

Hvad hvis jeg ikke betaler?

For restskat under et bestemt beløb (fx 22.503 kr. i 2023), som ikke bliver betalt inden fristen, vil restskatten blive medregnet i ens skat for det næste år. Beløb over dette vil skulle betales i rater til efteråret.

Renter og procenttillæg

Restskatten bliver pålagt renter og procenttillæg, hvis man ikke betaler inden betalingsfristen. Efter fristen pålægges et tillæg, som i 2023 var på 3,7%. Så hvis du for eksempel skyldte 10.000 kr., ville din restskat stige til 10.370 kr., og du ville det næste år få 864 kr. mindre udbetalt om måneden, i tilfælde af du ikke betaler restskatten inden fristen.

Konsekvenser ved ikke at betale restskat

Hvis du ikke betaler din restskat til tiden, vil der blive lagt et tillæg oveni din skat for det efterfølgende år. Dette vil resultere i et mindre fradrag og dermed en højere skat i det pågældende år​​.

Kan jeg afdrage på min restskat?

Hvis du har vanskeligheder med at betale din restskat, kan du kontakte Skattestyrelsen for at undersøge mulighederne for en betalingsaftale. Dette kan være relevant, hvis du fx skylder en større restskat, som bliver opkrævet i rater​​.

Det er vigtigt at tage restskat alvorligt og handle proaktivt for at undgå yderligere omkostninger og konsekvenser. Ved at være opmærksom på de relevante frister og mulighederne for betaling, kan du effektivt håndtere eventuel restskat.

Hvad hvis jeg er selvstændig?

For selvstændige erhvervsdrivende indebærer årsopgørelsen nogle særlige overvejelser og forpligtelser. Det er vigtigt at være opmærksom på disse for at sikre en korrekt håndtering af ens skatteforhold. Her er nogle nøglepunkter, der er værd at bemærke:

Indberetning af Virksomhedens Resultat

Som selvstændig skal du oplyse din virksomheds overskud eller underskud for indkomståret 2023. Denne information er afgørende for en nøjagtig beregning af din skat. Oplysningerne skal indberettes senest den 1. juli 2024.

Vigtigheden af Nøjagtighed

Det er essentielt, at de indberettede tal for din virksomhed er nøjagtige og fuldstændige. Fejl eller manglende informationer kan føre til forkerte skatteberegninger og potentielt resultere i restskat eller andre skattemæssige komplikationer.

Fradrag for Selvstændige

Der er forskellige fradrag, som selvstændige kan benytte sig af, herunder udgifter til drift, hjemmekontor, kørsel, og faglitteratur. Sørg for at dokumentere og oplyse disse fradrag korrekt i din årsopgørelse.

Betaling af B-Skat

Som selvstændig er du også ansvarlig for at betale B-skat baseret på en forventet indkomst. Det er vigtigt at sikre, at disse betalinger er i tråd med din reelle indkomst for at undgå restskat.

Rådgivning og Assistance

At være selvstændig medfører ofte komplekse skatteforhold. Det kan være en god idé at søge rådgivning fra en revisor eller en skatterådgiver for at sikre, at alle aspekter af din skat håndteres korrekt.

For selvstændige er det særlig vigtigt at være proaktiv og opmærksom på skatterelaterede frister og forpligtelser. Ved at være velinformeret og forberedt kan du undgå unødvendige fejl og sikre, at din virksomhed overholder alle relevante skatteregler.

Afsluttende.

I dette blogindlæg har vi gennemgået de vigtigste aspekter af årsopgørelsen for 2023, herunder vigtige datoer, processer for modtagelse af overskydende skat, håndtering af restskat, samt særlige overvejelser for selvstændige. Det er vores håb, at denne guide har givet dig en dybere forståelse af, hvordan du navigerer i din årsopgørelse, og hvordan du kan forberede dig bedst muligt.

Hvis du har brug for yderligere hjælp eller har specifikke spørgsmål, anbefales det at kontakte en skatterådgiver eller Skattestyrelsen. De kan tilbyde personlig vejledning og støtte, der er tilpasset dine unikke omstændigheder.

Se om du kan få penge tilbage i skat på kun 15 min.

I TaxHelper hjælper vi med at finde de fradrag, du har ret til. Du svarer på nogle simple spørgsmål, som kun tager 15 min. at gå igennem.

Derefter indberetter vi fradragene, og så får man i gns. 2.704 kr. ekstra tilbage i skat. Samtidigt betaler du kun, hvis du får en skattebesparelse.

Start her

start idag